Gästfeedback och reviews

Gästupplevelsen

Lojala gäster är grunden i all lyckad marknadsföring inom restaurangbranschen. Dina mest lojala gäster kommer publicera bilder från sitt besök till Instagram, rekommendera er till sina vänner och stärka ert varumärke på Tripadvisor. Det är mer värdefullt än all marknadsföring du kan köpa.

Gästfeedback ger dig insikt i dina styrkor och svagheter. Vad säger gästerna om dig redan?

Med Caspeco och Responsr kan du ta reda på vilka som är dina ambassadörer och arbeta aktivt med ditt varumärke genom dem.

Responsr använder NPS® som är bevisat att fungera fantastiskt bra för restauranger.

Integrerat med

Caspeco
Feedback inbox to respond to customer feedback

Ingång på minuter

Registrera ett gratis testkonto och ta emot gästfeedback direkt.

Du får insikter från gästerna som besökt dig helt automatiskt och kan prova förbättringar på dagsnivå.

Negativa reviews?

Förekom negativa reviews genom att ta emot feedback direkt från gästen innan en dålig upplevelse blir negativa bedömningar på Tripadvisor.

Du har möjlighet att lösa problem tidigt genom att kontakta gäster som haft en negativ upplevelse. 

Lojala gäster

Dina lojala gäster är din bästa marknadskanal. Be dem att sprida ditt goda rykte på Tripadvisor och till sina vänner. 

Stärk ditt team genom att dela positiv feedback från gästerna direkt till de som är i kundkontakten. 

Vi har gjort det enkelt för dig

Bara två steg för att komma igång!

nps-nki-cx-feedback-pulsundersokning-kundservice-benchmark
nps-nki-cx-feedback-pulsundersokning-kundservice-benchmark
nps-nki-cx-feedback-pulsundersokning-kundservice-benchmark

Ta del av dina kundinsikter

Du kommer få gästfeedback dagligen. I snitt kommer var 4e gäst ge dig kundinsikter som kan förbättra din verksamhet. Följ kundfeedbacken dagligen och ta emot en veckorapport. Det finns också jämförelsevärden för liknande verksamheter.

Helt otroligt – eller hur?

Vanliga utmaningar som våra kunder berättat om

”Den årliga medarbetarundersökningen är bara en ögonblicksbild, vi måste mäta löpande”

”Det är jättesvårt att få fart på förbättringsarbetet efter den årliga mätningen, som chef behöver jag systemstöd eller mer hjälp från HR”.​

”Vi på HR hinner inte följa upp handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäten. Ibland har de inte blivit genomförda alls”​

”Som chef för ett team vill jag kunna skicka ut egna pulsmätningar och följa teamets utveckling på egen hand"

”Ledningen kräver att vi på HR förvandlar åsikter till beteeendeförändringar som sedan syns i mätbara affärsmål”

nps-nki-cx-feedback-pulsundersokning-kundservice-benchmark

”Mina medarbetare tycker emejl-enkäter är tråkigt, jag vill visa upp något nytt”

”Traditionell medarbetarundersökning skapar en offermentalitet, som att det är någon annan fel alltid”

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR