Fortrolighedspolitik

Opdateret 11. marts 2021

1

Generel information

1.1

We Love Feedback AB ("Responser, "vi eller "os") forstår, at privatlivets fred er vigtigt for vores brugere, og derfor ønsker vi at gøre det nemt for dig at forstå, hvordan vi bruger dine personlige data.

We Love Feedback AB, firmaregistreringsnummer 559235-4756 med sin registrerede adresse på Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad. Dette dokument indeholder en politikerklæring vedrørende Responsrs indsamling, brug og behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik"). Denne privatlivspolitik er gældende, når du besøger "Webstedet" og/eller bruger "Tjenesterne" og/eller "Tilmeld dig" for at bruge Tjenesterne.

 • tilmelde dig for at bruge Tjenesterne;
 • besøg enhver af vores hjemmeside responsr.io;
 • når du interagerer med tjenesterne via nogen af tjenesternes websteder, alt under responsr.io; and
 • når du bruger Tjenesten som medarbejder for en af vores kunder;

1.2

Alle definitioner i denne privatlivspolitik skal fortolkes i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, som henviser til den svenske persondatalov (1998:204), som implementerer EU-direktivet 95/46/EC, og den generelle databeskyttelsesforordning (forordning nr. 2016/679) og direktivet om privatliv og elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EF) samt de nationale implementeringer og tilhørende national lovgivning.

2

Bearbejdede data

2.1

Vi vil bruge dine personlige data som beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi bruger også cookies og cachedata for at lette din brug af Tjenesterne. Vi vil bruge dine personlige data, anvende cookies og cachedata til formålet beskrevet nedenfor.

2.2

Vi behandler følgende personoplysninger, når du eller nogen på dine vegne, såsom en arbejdsgiver, giver os eller Tjenesterne persondata i forbindelse med brug af Tjenesterne eller tilmelding til at bruge Tjenesterne.

 • a) navn;
 • (b) e-mailadresse;
 • (c) arbejdstitel (valgfrit);
 • (d) Facebook-kontooplysninger (valgfrit);
 • e) telefonnummer (valgfrit);
 • (f) oplysninger om din brug af tjenesterne;
 • (g) indhold, som du poster, uploader og/eller bidrager til Tjenesterne;
 • (h) tekniske data, som kan omfatte den URL, du får adgang til webstedet fra, din IP-adresse, unikke enheds-id, netværks- og computerydelse, browsertype, sprog og identificerende oplysninger og operativsystem;
 • (i) virksomhedsoplysninger, som kan omfatte navn, størrelse og kontorplacering (valgfrit); and
 • (j) lokationsdata, herunder tidszone;

2.3

Vi er ikke i stand til at give dig Tjenesterne, medmindre du giver os de ikke-valgfrie personlige data ovenfor.

2.4

Din arbejdsgiver eller en tredjepart, som din arbejdsgiver har tildelt til at administrere Tjenesterne ("Virksomheden") vil også indsamle personlige data ved at bruge Tjenesterne. Sådanne persondata kan være de samme kategorier som ovenfor, såvel som persondata relateret til dig, dine kolleger og din beskæftigelse. I sådanne tilfælde er virksomheden dataansvarlig for sådanne yderligere personoplysninger og dermed ansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende virksomhedens indsamling af personoplysninger inden for tjenesterne, skal du derfor kontakte virksomheden.

3

Formål med forarbejdning

3.1

Vi behandler personoplysninger beskrevet ovenfor til følgende formål:

 • a) For at administrere din konto, for at aktivere og levere Tjenesterne og integration med tredjepartstjenester og for at levere, personliggøre og forbedre din oplevelse med Tjenesterne og i øvrigt levere Tjenesterne i henhold til brugsbetingelserne;
 • b) at sende dig advarsler eller beskeder via e-mail eller på anden måde, herunder for at give dig markedsføring af vores og vores nærtstående parters produkter og tjenester;
 • c) at informere dig om opdateringer af Tjenesterne eller vilkårene for brug;
 • d) at forbedre og udvikle tjenesterne eller nye tjenester og produkter og analysere din brug af tjenesterne;
 • e) at sikre den tekniske funktion af tjenesterne og for at forhindre brug af tjenesterne i strid med brugsbetingelserne;
 • f) at håndhæve vilkårene for brug, herunder for at beskytte vores rettigheder, ejendom og sikkerhed og også tredjeparters rettigheder, ejendom og sikkerhed, hvis det er nødvendigt;
 • g) at opfylde lovkrav; and
 • hvis du kontakter eller korresponderer med os (for eksempel ved at bruge en supportfunktion, der er stillet til rådighed af os), og vi kan opbevare en fortegnelse over denne korrespondance (enten direkte eller gennem vores tjenesteudbydere)

4

Juridisk grund

4.1

Ved at tilmelde dig Tjenesterne eller bruge Tjenesterne som ansat i en virksomhed, der bruger Tjenesterne, giver du dit samtykke til behandlingen af de personlige data ovenfor som angivet i denne Privatlivspolitik.

4.2

Ved at oprette en konto til Tjenesterne eller bruge den som medarbejder for en virksomhed, der bruger Tjenesterne, behandler vi dine personoplysninger for at kunne indgå en Kundeaftale med dig.

4.3

Behandlingen af dine personoplysninger med det formål at besøge vores hjemmeside eller bruge tjenesterne udføres på grundlag af Responsrs legitime interesse. Vores legitime interesse for behandlingen er, at vi er nødt til at logge data, når du besøger vores hjemmeside for at kunne opretholde tilstrækkelig it-sikkerhed, for at undgå svindel og for at beskytte hjemmesiden og tjenesterne mod cybertrusler. Vi logger også data til vedligeholdelse og forbedring af vores hjemmeside og service og for at optimere og personliggøre oplevelsen for dig.

5

Videregivelse af personlige data

5.1

Vi kan dele og videregive dine personlige data til kundesupportløsninger, marketingløsninger, transaktionelle e-mail-udbydere, tjenesteudbydere, der hoster tjenesterne og webstedet for at kunne levere dig tjenesterne og forbedre vores websted.

5.2

Nogle af vores underbehandlere (tjenesteudbydere, kundesupportløsninger, marketingløsninger) er placeret uden for EU/EØS, som alle er i overensstemmelse med Privacy Shield Frameworks krav. Du kan få yderligere information om overførslen ved at kontakte os på hej@responsr.se

5.3

Når du besøger vores websted eller bruger tjenesterne, kan du blive ledt til andre websteder, hvor de indsamlede personlige data ikke er i vores kontrol. Privatlivspolitikken på den anden hjemmeside vil regulere de personlige data, der er indhentet fra dig på denne hjemmeside.

6

Reagere på juridiske anmodninger og forebygge skade

Vi kan få adgang til, bevare og dele dine personlige data som svar på en juridisk anmodning (såsom en ransagningskendelse, retskendelse eller en stævning eller lignende), eller når det er nødvendigt for at opdage, forhindre og behandle svindel og anden ulovlig aktivitet, for at beskytte os selv , dig og andre brugere, herunder som led i undersøgelser.

7

Cookies, pixels og andre systemteknologier

Vi indsamler oplysninger ved at bruge teknologi såsom cookies, pixels og tags (på din browser eller enhed). For information om, hvordan vi bruger denne type teknologi, bedes du kontakte os på hej@responsr.io

8

Tilbageholdelse

Vi gemmer dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at udføre Tjenesterne.

9

Børn

Tjenesterne henvender sig ikke til personer under 16 år. Hvis du er forælder eller værge for en person under 16 år, og du bliver opmærksom på, at barnet har givet os personlige data uden dit samtykke, bedes du kontakte hej@responsr.io at udøve din adgang, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling og indsigelsesrettigheder.

10

Dine rettigheder

10.1

Du har absolut ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før dets tilbagetrækning, og vi kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger baseret på andre juridiske grunde, bortset fra direkte markedsføring.

10.2

Du har ret til at anmode om indsigt og yderligere oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller anmode om, at vi retter, berigtiger, kompletterer, sletter eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til gratis at få en kopi af de personoplysninger, som vi behandler vedrørende dig, én gang (1) hvert kalenderår. For eventuelle yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.

10.3

Hvis behandlingen er baseret på juridiske grunde samtykke eller opfyldelse af kontrakt, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre sådanne data til en anden dataansvarlig, hvis det ikke er i strid med din aftale med din arbejdsgiver.

11

Kontakt information

11.1

For at udøve dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. I dit brev/e-mail bedes du oplyse dit fulde navn, den virksomhed du Bemærk, at du selv skal underskrive anmodningen om at modtage information om behandlingen af dine personoplysninger.

11.2

Hvis du har klager over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. Du kan få mere at vide om de lokale databeskyttelsesmyndigheder under følgende link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12

Meddelelse om ændringer i fortrolighedspolitikken

Hvis vi foretager ændringer i denne fortrolighedspolitik, giver vi dig besked via e-mail og på vores hjemmeside. Hvis dit samtykke er påkrævet på grund af ændringerne, vil vi give dig yderligere fremtrædende meddelelse efter omstændighederne og bede om dit samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fælles udfordringer, som vores kunder har fortalt os om

"Den årlige medarbejderundersøgelse er kun et øjebliksbillede, vi skal måle løbende"

"Det er meget svært at fremskynde forbedringsarbejdet efter den årlige måling, som leder har jeg brug for systemsupport eller mere hjælp fra HR".​

”Vi i HR har ikke tid til at følge op på handleplaner knyttet til medarbejderundersøgelsen. Nogle gange er de slet ikke blevet implementeret”.

"Som leder af et hold vil jeg gerne kunne udsende mine egne pulsmålinger og følge holdets udvikling på egen hånd"

"Ledelsen kræver, at vi i HR transformerer meninger til adfærdsændringer, der derefter afspejles i målbare forretningsmål"

nps-nki-cx-feedback-pulse-undersøgelse-kundeservice-benchmark

"Mine medarbejdere synes, e-mail-undersøgelser er kedelige, jeg vil gerne vise noget nyt"

"Traditionelle medarbejderundersøgelser skaber en offermentalitet, som om det altid er en andens skyld"

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere om cookies og GDPR